Akce

Jestli víš, co tím myslím

Z Impro Wiki

Verze z 20. 1. 2016, 09:56, kterou vytvořil Vatoz (diskuse | příspěvky) (Vatoz přesunul stránku Jestli víš co tím myslím na Jestli víš, co tím myslím bez založení přesměrování: čeština)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Kategorie Jestli víš, co tím myslím

Počet hráčů 2+
Doba trvání 2 minuty
Téma/Askfor Prostředí

Každé slovo může získat zcela nový význam, jestli víte, co tím myslím.

Průběh

Dva hráči rozehrávají scénu v daném prostředí, ale každou svou repliku zakončí větou jestli víš, co tím myslím. Všechny věty tak získávají jakousi "dvousmyslnost", která se ještě podpoří volbou slov před tímto zakončovačem repliky.