Akce

Icebreaker

Z Impro Wiki

Verze z 27. 9. 2016, 12:03, kterou vytvořil VandaGabi (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

viz Warm-up

Cvičení na rozehřátí, odhození nervozity, seznámení se ve skupině. Cvičení mají zpravidla jednoduché zadání, na které se hráči musí plně soustředit. Pomáhá jim tak odhodit myšlenky z minulosti a naopak se soustředit na přítomnost.