Akce

Hudebník

Z Impro Wiki

Verze z 8. 5. 2014, 12:06, kterou vytvořil Vatoz (diskuse | příspěvky) (hudebník)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Hudebník je skvělým oživením každého zápasu či improshow. Jeho role je proměnlivá, při hlasování na zápasech hraje výrazně až freneticky. Ve všech je určovatelem/hybatelem charakteru písní. Skvělé je mít několik nástrojů (či klávesy s přepínáním rejstříků) a volit dle charakteru děje/ hlasu hráčů, či jen tak pro zpestření. Je vhodné, když, zejména pro méně hudebně zkušené hráče, zvýrazní první dobu a případně i ukáže kývnutím.

Stránka potřebuje úpravy.
Najdi si pár minut a pomoz prosím ImproWiki. Obsah píší dobrovolníci.
Některý z předchozích autorů má k tomuto článku následující připomínku:
Hudebníci všech zemí světa, tenhle text Vám sem nafrkal nehudebník. Prostě wiki.