Akce

Hudebník

Z Impro Wiki

Verze z 17. 10. 2017, 01:37, kterou vytvořil Cheater (diskuse | příspěvky)

Hudebník je skvělým oživením každého zápasu či improshow. Jeho role je proměnlivá, při hlasování na zápasech hraje výrazně až freneticky. Ve všech zpívaných kategoriích je určovatelem/hybatelem charakteru písní. A v dalších kategoriích může podkreslovat.

Skvělé je mít několik nástrojů (či klávesy s přepínáním rejstříků) a volit dle charakteru děje/ hlasu hráčů, či jen tak pro zpestření. Je vhodné, když, zejména pro méně hudebně zkušené hráče, zvýrazní první dobu a případně i ukáže kývnutím.

Role hudebníka

Na hudebníka může být mnoho různých požadavků. Záleží na oraganizátorovi představení, formátu představení, zkušenostech hudebníka, zkušenostech herců a pod. Jeho role může být:

  • Hudební podkres mimo improvizaci - Před začátkem představení, během úvodu, vyhlášení pauzy, hlasování, ukončení přestavení. Žánr záleží na cílené atmosféře celého představení, ale obvykle by měla být hudba pozitivní, příjemná, veselá až radostná. Pokud jde o jasné oznámení začátku nebo konce, je vhodná i fanfára.
  • Podkresová hudba - Slouží pro doplnění nálady a atmosféry během improvizace. Neměla by brát fokus hercům.
  • Krátké znělky (jingly) - Mezi větami či souslovími, například v kategoriích 1000 způsobů jak, Věty, které by neměly zaznít nebo v rozcvičce Jsem, beru.
  • Doprovod písně - Píseň by měla začít jasnou předehrou, ve které hudebník deklaruje tóninu, (jednoduchý) rytmus, tempo a ideálně i (jednoduchý) akordový postup, kterého se po zbytek písně více méně drží. Možnosti variací jsou velmi závislé na schopnostech herce a na jeho souhře s hudebníkem. Experimentování se nedoporučuje, pokud si hudebník není opravdu jistý hercovými schopnostmi.
  • Zvukové efekty - Klepání na dveře, vyzvánení telefonu nebo třeba pípající přístroj v nemocnici improvizaci okoření.
  • Ukončení improvizace - Improvizaci může ukončit i hudebník. Zvláště, pokud byla právě řečena skvělá pointa na závěr, je to chvíle, kdy dát hercům případně MC hudbou najevo, že je vhodný okamžik improvizaci ukončit. V písních má hudebník na starosti ukončování ve většině případů.
  • Nový impulz do improvizace - Ve vhodné chvíli, může hudebník výrazně změnit styl doprovodu a přinést tak do improvizace impulz, kterého se herci chytí. Je důležité tuto změnu udělat tak výrazně, aby si toho herci všimli. Vhodná situace je například ve chvíli, kdy se v příběhu dlouho nic neděje.
  • Umět nehrát - Do některých kategorií se hudba hodí více, do některých méně. Vždy je ale důležité nezapomínat na využití ticha a na přehlcení hudbou.


Stránka potřebuje úpravy.
Najdi si pár minut a pomoz prosím ImproWiki. Obsah píší dobrovolníci.
Některý z předchozích autorů má k tomuto článku následující připomínku:
  • Rozvést příklady, kdy je žádoucí proložit formu hudbou
  • Doplnit navyklé způsoby komunikace mezi hudebníkem a hráčem