Akce

Hlasovací kartička

Z Impro Wiki

Verze z 8. 7. 2014, 03:49, kterou vytvořil VojtechKopta (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Diváci hlasují kartičkami

Pomůcka, na kterou by se nemělo zapomenout při organizování klasického zápasu. Divák při vstupu do sálu dostane od pomocného rozhodčího či jiné pověřené osoby dvě hlasovací kartičky různých barev nebo jednu s kartičku s každou stranou jiné barvy. Hlasovací kartička je zhruba velikosti A6 většinou z papírového kartonu či zalaminovaná. Barva závisí na hrajících týmech, každý tým má svou specifickou barvu či hraje v dresech dané barvy. Divák prostřednictvím hlasovací kartičky dává najevo, kterému týmu by přidělil bod v průběhu hlasování o proběhlé improvizaci.