Akce

Handicapovaná pohádka

Z Impro Wiki

Verze z 15. 9. 2017, 14:37, kterou vytvořil Vatoz (diskuse | příspěvky) (Tipy, pohádka s char vadou)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Kategorie Handicapovaná pohádka

Počet hráčů 5
Doba trvání podle vybrané pohádky
Téma/Askfor Známá pohádka a handicap pro každého hráče


Modifikace známé pohádky od diváků pomocí handicapů.

Průběh

Hraje obvykle 5 hráčů, každý z nich má jeden handicap (verbální, fyzický, mentální,...) a společně hrají známou pohádku zadanou od diváků. Rozhodčí předem určuje handicapy a jednotlivé postavy, které hráči hrají. Pohádku musí všichni hráči znát, v opačném případě je vhodné např. nechat diváka odříkat celou pohádku.

Varianty

  • Pohádka s charakterovou vadou - hráči mají zadanou pro svou postavu výraznou emoci/charakterovou vlastnost (podobně jako do Schizofrenie)