Akce

Facebookový status

Z Impro Wiki

Verze z 18. 1. 2016, 08:48, kterou vytvořil Vatoz (diskuse | příspěvky) (Pravý obsah kategorie :-))

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Kategorie Facebookový status

Počet hráčů libovolný
Doba trvání 3 minuty
Téma/Askfor Poslední facebookový status některého diváka

Hráči sehrají příběh ze života inspirovaný Facebookovým statusem některého diváka.

Průběh

Hraje se příběh statusem inspirovaný, situace která končí tímto statusem.