Akce

Dva začátky

Z Impro Wiki

Verze z 7. 11. 2015, 13:28, kterou vytvořil Just-paja (diskuse | příspěvky) (Doplnění kategorie)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Kategorie Dva začátky

Počet hráčů libovolný
Doba trvání 5 minut
Téma/Askfor Téma


Diváci si ze dvou začátků příběhu vyberou, který chtějí slyšet.


Průběh

Dva hráči krátce shrnou příběh, přednesou anotaci či ukázku - dva rozličné příběhy na stejné téma. Následně se hlasováním určí, který příběh bude pokračovat, ten následně hráči sehrají.

Varianty