Akce

Duet

Z Impro Wiki

Verze z 7. 7. 2014, 01:50, kterou vytvořil VojtechKopta (diskuse | příspěvky)

Kategorie Duet

Počet hráčů dvojice
Doba trvání volný, do 30s
Téma/Askfor jednoslovné téma nebo předmět pro každou dvojici

V duetech spolu každá dvojice zahraje téměř výhradně beze slov krátkou scénku na dané téma. Ukončuje se pohledem do diváků.

Průběh

Dvojice stojí na okrajích pódia zády k sobě. MC si vyžádá téma/předmět pro každou dvojici. Kreativita není omezena, ale nejčastěji se hraje pantomima doplněná zvuky. Scénka končí v momentě, kdy se oba podívají nejdříve na sebe a poté do publika. Hráči si tuto kategorii obvykle zjednodušují tím, že jeden hraje přímo předmět a interagují spolu.

Varianty

Běžné chyby

  • Zanedbání očního kontaktu

Ukázková videa

https://www.youtube.com/watch?v=Gxo1jAOj9bY