Akce

Duet

Z Impro Wiki

Verze z 14. 3. 2016, 21:44, kterou vytvořil Vatoz (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Kategorie Duet

Počet hráčů dvojice
Doba trvání volný, do 30 s
Téma/Askfor jednoslovné téma nebo předmět pro každou dvojici

V duetech spolu každá dvojice zahraje krátkou scénku na dané téma. Ukončuje se pohledem do diváků.

Průběh

Dvojice stojí na okrajích pódia zády k sobě. MC si vyžádá téma/předmět pro každou dvojici. Kreativita není omezena, ale nejčastěji se hraje pantomima doplněná zvuky. Scénka končí v momentě, kdy se oba podívají nejdříve na sebe a poté do publika. Jeden hráč může hrát předmět zadaný od diváků a druhý s ním interaguje, ale možnosti jsou samozřejmě širší.

Varianty

Běžné chyby

  • Zanedbání očního kontaktu

Ukázková videa

https://www.youtube.com/watch?v=Gxo1jAOj9bY