Akce

Dopředu, dozadu

Z Impro Wiki

Verze z 14. 6. 2014, 10:49, kterou vytvořil Just-paja (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „{{Kategorie |tema=Téma |hraci=2 a naskakující |cas=neomezený, volný, 3-5 minut}} V této kategorii se podíváme na příběh z mnoha úhlů. == Pr…“)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Kategorie Dopředu, dozadu

Počet hráčů 2 a naskakující
Doba trvání neomezený, volný, 3-5 minut
Téma/Askfor Téma

V této kategorii se podíváme na příběh z mnoha úhlů.

Průběh

Hraje se volně příběh. MC může kdykoliv přepnout "směr" příběhu dopředu nebo dozadu. Pokud hráči hrají příběh směrem dozadu, opakují pozpátku všechny pohyby a repliky. Řeč se při směru dozadu ícarboen (neobrací) - mluví se normálně, jen se obrátí pořadí replik. Příběh se odehrává až na začátek nebo dokud MC opět nepřepne. Poté, co MC přepne opět dopředu, všechno se zopakuje, dokud se hráči nedostanou k bodu, kde ještě příběh nebyl zahrán.

Běžné chyby

  • Příliš mnoho povídání, statická scénka
  • Hráči zapomenou, co se v příběhu stalo
  • MC pouští příliš dlouhé úseky dozadu

Ukázková videa

https://www.youtube.com/watch?v=VGTRI2ja1ro (anglicky)