Akce

Dabovaná

Z Impro Wiki

Verze z 18. 1. 2016, 08:16, kterou vytvořil Vatoz (diskuse | příspěvky) (představení)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Kategorie Dabovaná

Počet hráčů 4
Doba trvání 2 minuty
Téma/Askfor Téma


V kategorii Dabovaná vám hráči na scéně zahrají na vaše téma, ale pouze pantomimou. Slova jim do úst vkládají dabéři, kteří jsou mimo scénu.


Průběh

Připraví se sudý počet hráčů, ideálně dva z každého týmu. Jeden se stává dabovaným, který poté hraje a druhý se stává dabérem, který za hrajícího kolegu mluví (oba jsou ze stejného týmu). Dabovaní poté na scéně rozehrají improvizaci na zadané téma, ale pouze pantomimou. Jejich promluvy pronášejí dabéři mimo scénu zpravidla před forbínou, aby na své kolegy dobře viděli. Hráči na scéně musí dávat pozor, co bylo řečeno a podle toho také jednat a naopak dabéři musí zohledňovat to, co jejich kolegové na scéně hrají. Pro správné fungování kategorie je důležité, aby dabovaným hráčům bylo vždy dobře vidět na obličej. Pokud se hráč otočí zády, jeho dabér ho nemůže dobře dabovat.

Na konci je vhodné, když se jednotlivé hlasy ještě jednou představí.

Varianty

  • Hraje 6 nebo 8 hráčů (3, 4 dabovaní a 3, 4 dabéři).
  • Dabéři mluví do mikrofonů.

Běžné chyby

  • Dabovanému hráči není vidět do obličeje.
  • Dabér nepostřehne, že jeho kolega otevírá pusu a nemluví za něj.
  • Jeden dabér stále mluví a nedá tak prostor svému kolegovi.
  • Dabéři mluví přes sebe a není jim rozumět.


Ukázková videa

https://www.youtube.com/watch?v=8wX4H80Zn0s