Akce

Break-up song

Z Impro Wiki

Verze z 18. 1. 2016, 08:07, kterou vytvořil Vatoz (diskuse | příspěvky) (Spíš jen na improshow.)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Kategorie Break-up song

Počet hráčů 2
Doba trvání neomezený, 3 - 5 minut (podle počtu hráčů)
Téma/Askfor Dobrovolník z publika, židle

Hráči zazpívají o rozchodu na motivy informací od jednoho dobrovolníka.

Průběh

Průběh je téměř stejný jako u kategorie Love song. MC ale z publika požádá diváka, který v nedávné době prošel rozchodem. Píseň je mířená na jeho protějšek.

Varianty