Akce

Bránění ve hře

Z Impro Wiki

Verze z 10. 7. 2014, 21:33, kterou vytvořil VojtechKopta (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Rozhodčí zkříží ruce ve výši prsou Tento faul je pískán v případě, pokud hráč neguje nabídku svéh…“)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Rozhodčí zkříží ruce ve výši prsou

Tento faul je pískán v případě, pokud hráč neguje nabídku svého spoluhráče případně pokud jej výrazně manipuluje. Dalším případem je, pokud spoluhráči zamezí možnost se projevovat.

Závažnost

Tento faul je trestán jedním trestným bodem.