Akce

Barman song

Z Impro Wiki

Verze z 7. 7. 2014, 01:51, kterou vytvořil VojtechKopta (diskuse | příspěvky)

Kategorie Barman song

Počet hráčů neomezeně
Doba trvání neomezeně
Téma/Askfor Problém pro každého hráče

V kategorii Barmanský song se hráči vyzpívají ze zadaných problémů a barman jim přívětivě též písní poradí, jak tento problém řešit.

Průběh

MC si do diváků vyžádá několik problémů či fóbií a rozdá je hráčům. Improvizace začíná příchodem barmana do baru, rozehrává pantomimou. Po chvíli přichází do baru první hráč a může i ve svém projevu či jednání zohlednit zadaný problém či fóbii. Proběhne krátká konverzaci na jejímž konci barman podává hráči mikrofon s tím, ať se ze svého problému vyzpívá. Poté, co hráč dozpívá ihned reaguje barman svou radou, kterou též zpívá. Hudba u rady by měla být veselejšího rázu než u problému. Hráč děkuje barmanovi za radu, ZAPLATÍ za drink a odchází. Chvilku na to přichází další hráč a situace se opakuje. Dá se říci, že Barman Song je specializovanou variantou muzikálu.

Běžné problémy

  • Rada: utop svůj žal v alkoholu.

Běžné chyby

  • Hráči je podán vypnutý mikrofon
  • Hráč zapomene zaplatit útratu
  • Barman zapomene namazat panty u vstupních dveří

Ukázková videa

https://www.youtube.com/watch?v=gIpoR04G2K8&feature=youtu.be&t=1m51s