Předmět

Z ImproWiki
Verze z 10. 7. 2014, 00:05, kterou vytvořil imported>VojtechKopta (Založena nová stránka s textem „Předmět může být od diváků vybírán ve formě inspirace pro danou kategorii či cvičení a hráči jej musí během cvičení či improvizace zohl…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Předmět může být od diváků vybírán ve formě inspirace pro danou kategorii či cvičení a hráči jej musí během cvičení či improvizace zohlednit. Případně se jeden či více improvizátorů může předmětem stát a my tak máme možnost krom sledování práce s předmětem sledovat i jeho emoční pochody. Předmět v zastoupení hráče ve většině případů nemluví, ale není to podmínkou.

Druhá forma vybírání předmětů od diváků je jejich skutečné vybrání. Diváci mají možnost zapůjčit předmět, který mají u sebe a ten se stává rekvizitou či inspirací pro improvizátory. Po kategorii se předměty divákům vracejí... vetšinou v pořádku.

Rekvizity od diváků se používají v kategoriích prskavka ala chanson, s rekvizitou, a další.