Akce

Bar (forma)

Z Impro Wiki

Verze z 13. 8. 2014, 12:51, kterou vytvořil Just-paja (diskuse | příspěvky) (Oprava odkazu)

Bar je druh longformy. Hráči na začátku představují předměty zapomenuté v baru, které si berou jako inspiraci pro vytvoření postavy. Poté v postavách hrají scénky z jednoho příběhu několika postav. Mezi scénkami si hráči přepínají sami pomocí střihů. Probíhá v třech fázích, do kterých celá forma plynule přechází.

Potřeby

  • MC
  • Hudba nebo hudebník
  • 5-7 hráčů

Průběh

Hráči začínají zaplňováním prostoru a nalaďují se na sebe, dokud nepřejdou ve štronzo.

Fáze předmětů

Hráči jsou stále ve štronzu a pojmenují se, co jsou za předmět (zapomenutý v baru) podle polohy, ve které skončili. Podobně jako v Jsem, beru. Poté opět zaplňují prostor.

Fáze monologů

Při zaplňování prostoru postupně vyjdou všechny postavy a mají monolog na dané téma ve třech kolech. Během chození po prostoru si hráč v hlavě utváří postavu. Dohromady každá postava řekne tři monology. Každý musí svojí postavu nějak popsat, ale obecně platí, že čím méně toho řekne, tím lépe. V ideálním stavu si hráč vybere jednu věc, která je pro tu postavu nejdůležitější a o té něco poví.

Vztah k předmětu

V prvním monologu postava mluví o vztahu k předmětu, který "nechal v baru".

Něco o sobě

V druhém monologu mluví postava krátce o sobě. Velice dobrý nápad je říct jméno svojí postavy.

Vztah k ostatním

Ve třetím monologu postava mluví o vztahu k ostatním postavám. Pokud předtím někdo zmínil vztah k nějaké postavě, je dobré se toho vztahu okamžitě ujmout, aby se na něj nezapomnělo.

Fáze příběhu

Po skončení monologů se hráči rozejdou na strany a začíná první scénka. Podoba scénky není nijak omezena a každý si drží svojí postavu. Celý příběh by měl být logicky ukončen, což dává najevo MC.