Akce

Asociace (terminologie)

Z Impro Wiki

Verze z 10. 7. 2014, 22:01, kterou vytvořil VojtechKopta (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Asociace je termín, kterým označujeme okamžitý nápad, který se nám vybaví bez přemýšlení. Asociace tak může s prvním zadáním zdánlivě n…“)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Asociace je termín, kterým označujeme okamžitý nápad, který se nám vybaví bez přemýšlení. Asociace tak může s prvním zadáním zdánlivě nesouviset např. strom -> ovoce -> počítač (Apple). Improvizátoři trénují svou mysl a paměť, aby byli schopní vždy okamžitě reagovat i když může být zadáním slovo, jehož význam neznají.