Akce

Historie verzí stránky „Asociace (terminologie)“

Zobrazit protokolovací záznamy k této stránce

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 10. 7. 2014, 22:01VojtechKopta (diskuse | příspěvky). . (390 bajtů) (+390). . (Založena nová stránka s textem „Asociace je termín, kterým označujeme okamžitý nápad, který se nám vybaví bez přemýšlení. Asociace tak může s prvním zadáním zdánlivě n…“)