Akce

ABAB

Z Impro Wiki

Verze z 10. 3. 2015, 16:16, kterou vytvořil Vatoz (diskuse | příspěvky) (Dál se často používají střídání AABB a ABBA.)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Vzorec básně, ve kterém se rýmují sudé verše se sudými a liché verše s lichými.

Příklad takové básně:

Někdo se bojí vlastní ženy (A)
A někdo třeba upíra (B)
Někdo je v přítmí vyděšený (A)
Ve tmě už téměř umírá (B)

Jan Burian, Zubař

Tento vzorec se používá hlavně v kategoriích Krátká báseň a Opilecká píseň.

Dál se často používají střídání AABB a ABBA.

Externí odkazy