Akce

Živé rekvizity

Z Impro Wiki

Verze z 20. 1. 2016, 09:55, kterou vytvořil Vatoz (diskuse | příspěvky) (s pryč)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Kategorie Živé rekvizity

Počet hráčů 2
Doba trvání 2 minuty
Téma/Askfor Prostředí, dva dobrovolníci

V kategorii Živé rekvizity vám 2 hráči předvedou, kolika různými způsoby se dá využít nevinný divák jako rekvizita.

Průběh

MC požádá o dva dobrovolníky z publika. Mezitím se připraví dva hráči, kteří budou hrát. MC přidělí každému hráči jednoho dobrovolníka, který pak musí být svému hráči plně k dispozici a nechat sebou jakkoli manipulovat neboť se stává všemi rekvizitami, které hráč v improvizaci použije. Hráči pak rozehrávají improvizaci na zadané téma a přitom hojně využívají rekvizit, které si modelují z dobrovolníků. Divák se tak může stát dalekohledem, batehem, dveřmi, stolem, šálkem, činkou či jinými předměty.

Viz také


Běžné chyby

  • Dlouhé hledání dobrovolníků

Ukázková videa

https://www.youtube.com/watch?v=ErAloLkc7UI&feature=youtu.be&t=2m