Akce

Živé obrazy

Z Impro Wiki

Verze z 7. 11. 2015, 15:16, kterou vytvořil Vitpiskala (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Je ve své prapodstatě Stronzo několika improvizátorů které vytváří situaci, či prostředí. V živém obraze není vhodné se hýbat, ani vyd…“)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Je ve své prapodstatě Stronzo několika improvizátorů které vytváří situaci, či prostředí. V živém obraze není vhodné se hýbat, ani vydávat zvuky.