Akce

Ženy vs muži (kategorie)

Z Impro Wiki

Verze z 7. 11. 2015, 13:34, kterou vytvořil Just-paja (diskuse | příspěvky) (Doplnění kategorie)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Stránka potřebuje úpravy.
Najdi si pár minut a pomoz prosím ImproWiki. Obsah píší dobrovolníci.
Některý z předchozích autorů má k tomuto článku následující připomínku:
Video

Kategorie Ženy vs muži (kategorie)

Počet hráčů skupina mužů, skupina žen
Doba trvání 2*2minuty
Téma/Askfor dvouslovné téma/situace


V kategorii Ženy vs Muži uvidíte dva podobné příběhy, jednou z mužského a podruhé z ženského pohledu.


Průběh

Hraje se jako Volná, nejprve hrají hráči jen jednoho pohlaví, a následně na stejné zadání hráči druhého pohlaví...

Varianty

  • Muži hrají ženy a ženy hrají muže
  • Pohlaví, které hraje jako druhé, jde na první část za dveře.
  • Druhá skupina hraje takřka doslova stejný příběh jako první skupina, jen výrazně pozmění některé gendrové detaily.